Beléptető

2019-07-24

Hitoktatók lelkigyakorlata

Salamon Viktória

Július közepén a Martineum Felnőttképző Akadémián volt a hitoktatók lelkigyakorlata. Versegi Beáta Mária SC nővér vezette a négy napos lelki együttlétet,  Horváth József atya pedig a szentmiséken komoly, megfontolandó gondolatokkal segített minket.

 

A lelkigyakorlat a szentmisét, az Eucharisztiát újabb, azt lehetne mondani közeli és még a naponta szentmisére járók számára szemlélet váltásra segítő módon vezette végig.   Beáta - Mária nővér mindezt  az általa írt könyv alapján tárta elénk. Az elmélkedéseket „gyakorlat” kísérte, hogy önmagunkat, a jelen helyzetünket jobban megértsük. Igy jobban bele tudjunk helyezkedni a szentmise cselekményeibe is.

 Persze mindannak tudatában éltük a lelkigyakorlatot, hogy a szentmise, mint Krisztus áldozata, misztérium és elsősorban nem a megértésen, hanem az elfogadáson, az egyesülésen van a hangsúly.

Nagy ajándék volt számunkra a folyamatos szentségimádás lehetősége, köszönjük József atyának.

Beáta Mária nővér a szentmise részeinek „megértését”  több fontos alapra helyezte. Ilyen a párbeszéd. Párbeszéd  a Szentháromság egy Istennel. Párbeszédre vagyunk meghívva pl. az imádság által is. Ez jelenti  önmagunk belső világának megnyitását: a racionalitástól elindulni a szív és az isteni közlés elfogadásának irányába.

A másik alap: a test és lélek együttműködésének komolyan vétele. A testkultusz korában sokszor fogalmunk sincs, mi a test? Miről beszél.  Beáta Mária nővér sokszor kihangsúlyozta: a testünk templom. Isten, a Szentháromság otthona.

 

E rövid beszámolóban nem cél minden esemény leírása. Ajánljuk viszont a könyvet:

Élet -  forrás a címe, Versegi Beáta Mária nővér írása.

 

A Szentháromság szeretetébe és oltalmába ajánljuk a lelkigyakorlat vezetőit és minden résztvevőjét, hogy ne vesszenek kárba bennünk Isten kegyelmi ajándékai.2019-07-10

Házaspárok lelkigyakorlata

Busa Tamás és Eszter

Július 5-7. között tartottuk hagyományos házas lelkigyakorlatunkat, amelynek különös sajátossága, hogy cseppet sem csendben zajlik, hiszen velünk tartanak kisebb-nagyobb gyermekeink is, akik a felnőttek lelki programjai közben fiatal gyermekvigyázók óvó tekintete mellett, régi és új barátaikkal belakják az épületet és környékét. Ez a megnyugtató zaj biztosít hátteret ahhoz, hogy a házaspárok időt szánjanak egymásra és közösen Istenre.

Idei lelkivezetőnk, Óra Krisztián atya egyszerű és mégis nagyon mély gondolatai, megrázó őszintesége, átgondolásra hívó kérdései mind azt segítették, hogy ne a hétköznapi beszélgetések szintjén figyeljünk a párunkra, hanem nyitottá váljunk - nyitottak maradjunk egymás belső szépségére.

A visszajelzések mind arról szóltak, milyen nagy szüksége van kapcsolatunknak az ilyen megállásokra, hogy egymásra és együtt Istenre nézve újra tudjunk indulni a nekünk tervezett közös utunkon.2019-06-24

"Csendben szemlélni" - Pedagógusok lelkigyakorlata

Tangl Lászlóné

2019. június 18-20. között rendezték meg a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működő iskolák, óvodák pedagógusainak lelkigyakorlatát a Martineum Felnőttképző Akadémián. A lelkigyakorlatot Bakos Gergely OSB vezette.

Gergely atya a lelkigyakorlat elmélkedésein a filozófia segítségével próbált elvezetni bennünk olyan igazságokhoz, amelyek a pedagóguspályán tanár és tanítvány kapcsolatában nélkülözhetetlenek.  A kiscsoportos beszélgetések alkalmával lehetőségünk volt szövegelemzéseket végezni: hogy változik az egyszerű, hétköznapi ember kiválasztott prófétává Puskin versében, az antik görög bölcsek által megfogalmazott gondolatok hogyan kapcsolódnak a keresztény tanításokhoz. Megtapasztalhattuk a Szentírás imádságos olvasásának módszerét a „lectio divinát”, amelynek segítségével Isten szava nemcsak értelmünket szólítja meg, hanem érzelmeinket is megérinti, és az ember egyre könnyebben nyílik meg Isten üzenete felé. A gondolatok megosztásával az emberi kapcsolatok is elmélyülnek a közösségben.

Megvitattuk, hogy az életben a példaképek fontos szerepet töltenek be, és mindenkinek kell követendő pozitív minta, akitől tanulhat, aki irányt mutathat. A világ sorsa azon múlik, hogy mi milyen emberek vagyunk. Belepillanthattunk az amerikai pszichológus, Jordan Peterson 12 szabály az élethez című nagysikerű könyvének tanácsaiba is.

Fontos eleme volt a lelkigyakorlatnak a csend, amely Gergely atya szerint életünk egyik fókusza, nélkülözhetetlen abban, hogy az Igére és önmagunkra figyelhessünk, és megtapasztalhassuk az imádság átalakító erejét.

A lelkigyakorlat olyan színtere volt az együttlétnek, ahol mindannyian átgondolhattuk az elmúlt tanév munkáját, problémáit, és a templom csendjében megköszöntük a Jóistennek a gondoskodását.

 

 

Tangl Lászlóné

 2019-06-19

Egy asztalnál az Úrral

Dr. Csabáné Király Erzsébet Mária

Bibliodráma csoport a Martineum Felnőttképző Akadémián – résztvevői beszámoló

Évek óta nézegettem ezt a programot. Valahogy mindig lemaradtam róla. E tanévben – már a Barabás-pontok miatt is – úgy döntöttem, mindenképp jelentkezem.

Azt hittem, tanári továbbképzésre megyek, hogy tudjak hittanórákon dramatizálni egy-egy bibliai történetet, így a tanórák is színesebbek lehetnek. Már az első alkalom után világossá vált előttem, hogy ez nem módszertani képzés. Ez rólam szól. Meg a többiekről. Saját örömeinket, félelmeinket, vágyainkat, fájdalmainkat, kérdéseinket, nehézségeinket, sikerélményeinket hozhattuk el, amit közösen feldolgoztunk. Hol nyíltan, hogy „utómunkálatokban”.

Ezúttal kilencen jelentkeztünk. Az öt alkalom alatt jól megismertük egymást, kedves barátságok születtek, értékes ismeretségekre tettünk szert. Idegenek voltunk többnyire egymásnak, mégis úgy mentünk el minden szombaton, hogy alig várjuk a következőt!

Mindig játékkal, mozgással, „hogy vagy?”-körrel kezdtük az alkalmat. A délelőttök kis szituációs gyakorlatokkal, beszélgetésekkel teltek el, majd ebéd s a hagyománnyá vált kávézás után egy bibliai történetet játszottunk el minden nap más szempontból, más módszerrel.

Az együttlétet egy emlékbe vihető kézműves munkával fejeztünk be (festettünk, kerámiáztunk, levelet írtunk). Nem maradhatott el a cím- és telefonszámcsere sem.

Velem mit tett ez a program? A befejező körben még nem tisztázódott le bennem. Azóta nyitottabb vagyok, nem félek a párbeszédektől, érzékenyebb lettem más lelki problémáira, könnyebben meg tudom hallgatni a másikat.

Az egyik legmegragadóbb eredménye az lett számomra, hogy –bár nem módszertani képzés volt, mégis – egyik hittanórán feldolgoztam a gyerekekkel a hétvégén megfigyelt módszerrel A tékozoló fiú példabeszédet. A gyerekek még hetekkel utána is azt kérték, játsszuk újra el!

Aki szeret játszani, kicsit más bőrébe bújni, kipróbálni különböző helyzetekben magát anélkül, hogy komolyabb színészi tehetsége lenne, bátran jelentkezzen a következő bibliodráma csoportba! Aki eddig otthon inkább „Márta” volt a sürgés-forgásával, itt megtapasztalhatta, milyen lehet „Máriának” lenni. Vagy Jézus tanítványaként az Urat várni.

Köszönöm Baranyayné Rohn Erzsébetnek és Goda Ilonának azt az öt szombatot, amelyen velünk voltak. Köszönöm a szervezőknek, akik nem adták fel, hogy meg lehessen tartani a Bibliodráma idei hétvégéit.

A program az EGYH-KCP-18 pályázat keretében valósult meg.2019-05-29

Dávid Sátra zenei képzés

Márovicsné Pék Mónika

"Bemegyek Dávid sátrába, 

Istenem szent hajlékába,

Hogy Vele legyek és dicsérjem 

Őt szüntelen..."

2018 októberében indult az a hét hónapot átívelő képzés, amely minket, jelentkezőket hétről-hétre liturgikus zenei szolgálatra és dicsőítésre volt hivatott felkészíteni lelki, elméleti és gyakorlati téren egyaránt.

A képzés minden várakozásomat felülmúlta a maga komplexitásában, hiszen minden egyes alkalom hálaadással, lelki ráhangolódással, Isten Jelenlétének megélésével, dicsőítéssel kezdődött. Ezt követte a tematikusan felépített tanítások sorozata a hálaadásról, a dicsőítésről, a bűnbánatról, az alázatról, Isten jelenlétéről, egyházi-, teológiai-, liturgiai-, elméleti tudnivalókról, a zenei szolgálatról, szervezési-tervezési kérdésekről. A Szentírást, azon belül sokszor zsoltárokat olvastunk, sőt saját zsoltárt írtunk is, egyházközségi- családi programot terveztünk gondolat-térkép segítségével, és készítettünk hozzá plakátot is... Gyakorlatban sok új ismeretet  és segítséget kaptunk a gitáros órákon. A közösségi életbe, közösségi szolgálatba is betekintést nyerhettünk a "Te vagy a városunk Ura" projekt és az Új Esély zenekar próbáin és szolgálatain. 

A képzés zárásaként lelkigyakorlaton vettünk részt dicsőítéssel, tanításokkal, szentségimádással. Megérezhettük a Szentlélek erejét, ajándékát és hitünk, szeretetünk erősödését. Támogató, figyelmes, szeretetteljes közösségben voltunk már szinte a kezdetektől, mindannyian tanultunk egymástól, tudtunk egymásért imádkozni.

Nagyon sok hasznos és használható útmutatással, lelki tartalommal töltekezve tudjuk a saját plébániánkon megélni a tanultakat, hogy Isten még nagyobb dicsőségére szolgálhassunk a szentmiséken és egyéb alkalmakkor.

Nagy kegyelemnek tartom, hogy résztvevője lehettem ennek a nagyszerű programnak, képzésnek.További hírek:

--------------------------