Beléptető

2021-07-19

Hitoktatók lelkigyakorlata

Tóthné Kokas Gabriella és Pontyos Ildikó SSS

 Most nem sietek,

 most nem rohanok,

 most nem tervezek,

 most nem akarok,

 most nem teszek semmit sem,

 csak engedem, hogy szeressen az Isten.

  Most megnyugszom,

 most elpihenek

 békén, szabadon,

 mint gyenge gyerek,

 és nem teszek semmit sem,

 csak engedem, hogy szeressen az Isten.

 A Martineum Felnőttképző Akadémián 2021. július 12-15. között zajlott egyházmegyénk hitoktatóinak idei lelkigyakorlata. A kétévente kötelező lelkigyakorlaton ebben az évben húsz hitoktató vett részt ilyen formában, valamint egy lelkipásztor, aki résztvevőként örömmel csatlakozott a hittanárok csoportjához – akik legalább akkora örömmel fogadták be őt maguk közé. Ez az egységtapasztalat külön ajándéka lett a lelkigyakorlatnak, melyet Horváth Zoltán budapest-terézvárosi plébános atya tartott, akinek közvetlensége, derűje, lelki mélysége és bölcsessége egyértelmű sikert aratott a résztvevők körében. Az ő megosztásaikból idézünk:

- Szép volt, jó volt, örülök, hogy itt lehettem. Hála a Jóistennek!
- Isten közelében voltam a társaim által is.
- Öröm, lelkesedés és az Isten közelsége töltötte be a lelkemet.
- Örültem annak, hogy újra együtt lehettünk, sokat nevettünk, mély, lelket építő gondolatokat hallhattunk, Isten gondviselő szeretetével töltekezhettünk
- A lelkigyakorlat megerősített hitemben. Az evangéliumi történeteken keresztül közelebb kerültem Istenhez.
- Örülök, hogy rászántam magam, és eljöttem. Jól éreztem magam. Zoltán atya fantasztikus volt! Köszönöm!
- Nehéz szavakba öntenem azt, amit lelkiekben kaptam. A beszélgetés, a szentségimádás erőt adott, hogy hazatérve én is tudjak adni – továbbadni az Örömhírt: Jézus szeret!
- Örültem, hogy részt vettem ezen a lelkigyakorlaton. Lelki feltöltődést adott, és megerősítést kaptam. Köszönöm!
- A kiscsoportos megbeszélés során tett tanúságtételek csodálatosak voltak! Őszinte, mély megnyilatkozások, megrendítő vallomások - nagyon megerősítő, építő jellegű találkozások ezek Istennel.
- Hitem a lelkigyakorlaton mélyebbé vált, erősödött. Jó hangulatú, örömteljes napokat töltöttünk együtt. Zoltán atya humoros, mégis lélekig hatoló mély gondolatai segítettek végig.
- Köszönöm Uram, hogy meghívtál a getszemáni kertbe felüdülni, és megerősítve visszaküldtél a Golgotára! Az omladozó kövek között ott lehetek veled, Uram, a Te igádban...
- Köszönöm, Jézusunk, hogy most nem siettünk, és megpihenhettünk a társaságodban! A szentségimádásban kapott ölelésedet hosszú időre magunkkal visszük. Új énekeket dalolva, feltöltődve szállunk tovább, mint pacsirtáid…

 S míg ölel a fény

 és ölel a csend,

 és árad belém,

 és újjáteremt,

 míg nem teszek semmit sem,

 csak engedem, hogy szeressen az Isten,

  új gyümölcs terem,

 másoknak terem,

 érik csendesen

 erő, győzelem…

 ha nem teszek semmit sem,

 csak engedem, hogy szeressen az Isten.

 (Túrmezei Erzsébet) 2021-06-29

Házaspárok lelkigyakorlata a Martineumban

Tömő-Novák Rita

 

Életünkben gyakran történnek olyan események, amelyeknek nem értjük a jelentését. Első reakciónk gyakran a csalódás és a lázadás. József félreteszi okoskodását, hogy helyet adjon a történéseknek, és bármennyire is titokzatosnak tűnnek szemében, elfogadja őket, felelősséget vállal értük, és megbékél saját történetével. Ha nem békülünk meg élettörténetünkkel, akkor a következő lépést sem tudjuk megtenni, mert mindig várakozásaink és a belőlük fakadó csalódásaink túszai maradunk. (Ferenc pápa: Patris corde – Apai szívvel)

2021. június 25-27. között került megrendezésre a Házaspárok lelkigyakorlata Molnár János zalaegerszegi plébános atya vezetésével a Martineumban.

Februárban hirdették meg ezt a lelkigyakorlatot, amikor még minden bizonytalan volt. Szinte elképzelni sem tudtuk, hogy teljes szabadságban megvalósulhat.

Három gyermekünkkel érkeztünk, akik bár külön odafigyelést igényelnek, mégis fontosnak tartjuk, hogy ők is jöjjenek velünk. Közösségi élmények érték őket, játszhattak a kortársaikkal, láthatták a nagyobbakat, akikről példát vehetnek. De jó lenne, ha megmaradnának az Úr útján!

A fő téma a pénteki napra Szent József álmai voltak, melyek meglepő módon a mi életünkre, házasságunkra is alkalmazhatók voltak. Mindannyiunkban ősi vágy, az otthon, a család, az igazi megtalálása. Nagyszerű tudatosítani, hogy már birtokában vagyok, megtaláltam az igazit; csak ne felejtsem el mindennap „öntözgetni”, gondozni a házasságot!

A szombati és vasárnapi elmélkedések segítettek megmutatni az igazi forrásainkat, ahova mindig visszatérhetünk, ami erőt, hitet, reményt ad. Ezek azok, melyek nélkül nem csak hiteles keresztények nem tudunk lenni, de a házasságunknak is nélkülözhetetlen építői: az Úr Igéje, az Úr keresztje, az Úr temploma, az Úr népe, az Úr napja, és az Úr lakomája.

János atya kreatív ötletekkel gazdagította a hétvégét: gyerekkori történeteit mesélte el, Idősek Otthonából hozott jó tanácsokat az ottlakóktól. A szombati szentmisén házasságkötési keresztünkkel megerősíthettük házassági eskünket a gyermekeink előtt. Megható jelenet volt, mikor az esti imádság keretében az apák fülbesugdosott néhány szavukkal bíztatták, bátorították gyermekeiket.

A szentmisék, szentségimádások és a közös imádságok sem hiányoztak, melyek megerősítettek, hogy jó Krisztushoz tartozni, együtt kérni-hálát adni. Az együtt nézett film tartalmas beszélgetést vonzott maga után, és számomra külön öröm volt, hogy a beszélgetések alatt mindenkire volt idő, mindenki hozzászólhatott.

Tíz család vett részt, és egyöntetűen megállapítottuk, hogy mindannyian gazdagabbak lettünk a lelkigyakorlat által. Jó volt kiszakadni a mókuskerékből, meghallgatni egymás problémáit, megoldási ötleteit, bátorításait. Sok elgondolkodtató kérdést, lelki olvasmányt, gondolatot hozhattunk haza magunkkal.

Isten segítsen minket, hogy kitartsunk és a hétköznapokban is tudjuk alkalmazni a hallottakat! Szép feladatot kaptunk, sok erőt hozzá!

„Isten így szólt hozzá: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” (Mt 1, 20-21)

Szent József odafigyelt, amikor az Úr szólította. Minket is szólít, ha nem is ilyen látványosan. Hogyan szólíthat engem Isten? Mi nem egyszer olyan módon képzeljük el, hogy égzengés, dörgedelmes mély hang, olyan, hogy még a föld is beleremeg… Pedig Isten gyakran éppen a családtagom által szól hozzám: „Apa szeretlek!” Várj kisfiam/kislányom, segítek!” „Gyere, mondjad, mi baj van, meghallgatlak!”

A program megvalósulását a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.2021-06-20

Pedagógusok lelkigyakorlata a Martineumban

Rettegi Márk

Június 18-20. között került megrendezésre a Szombathelyi Egyházmegye pedagógusainak idei nyári lelkigyakorlata a Martineum Felnőttképző Akadémián. A lelkigyakorlatot dr. Várszegi Asztrik, nyugalmazott pannonhalmi főapát vezette. A programon 24 pedagógus vett részt az egyházmegye oktatási-nevelési intézményeiből. 

Jézus, a pedagógus. Főapát úr elmélkedéseiben Jézust, mint pedagógust állította a középpontba, aki a Mennyei Atyával való kapcsolatra szeretne nevelni minket. Az elmélkedések mellett a hétvége során lehetőség nyílt egyéni és közös imádkozásra is. A programban szerepelt szentségimádás, szentmise, valamint egy imaösvény is, melyen keresztül a tanárok, óvodapedagógusok hivatásukról, erősségeikről és nehézségeikről elmélkedtek. A résztvevők kötetlen beszélgetés keretein belül feltehették kérdéseiket a lelkigyakorlatvezetőnek, aki őszintén osztotta meg gondolatait többek között a kereszténység mai nehéz helyzetével kapcsolatban. A Kérdezz-Felelek beszélgetést főapát úr személyes történeteivel színesítette, melyek által betekintést nyerhettünk mindennapjaiba, szabadidős tevékenységeibe.

A résztvevő pedagógusok tartalmas, lélekemelő hétvégével zárták a 2020/2021-es tanévet. Ebben a néhány napban, kiszakadva a mindennapok rohanásából időt adtak maguknak az elmélyülésre és az Isten-figyelésre.2021-03-24

Minden forrásom - online lelkigyakorlat

Gombos Ágnes

 

Különleges és újszerű, online lelkigyakorlaton vehettünk részt tizenkét napon keresztül, a Nyolc Boldogság Közösség és a Martineum Felnőttképző Akadémia közös szervezésében.

Kíváncsian, mégis némi kétkedéssel jelentkeztünk erre a lehetőségre, nem tudtuk elképzelni, hogyan fog működni az elmélyülés, lelki megújulás az online téren keresztül, az otthonunkban megvalósítva.

Dr. Versegi Beáta Mária nővér vezetésével kezdtünk bele a mindennapjainkba illeszthető eukarisztikus lelkigyakorlatnak. A hat online találkozón elmélkedéseket hallgattunk és kiscsoportos megosztásokon vettünk részt. Emellett minden nap egyéni imádságra, elmélkedésre kaptunk nagyszerűen összeállított anyagokat szentírási részletek, imaszempontok, zenék, imádságok segítségével.

Az online előadások során Beáta nővérrel a szentmise folyamatát elmélkedtük át, melynek fókuszában az élő istenkapcsolat, az eukarisztia állt. Ezek az alkalmak új szempontokkal segítettek rácsodálkozni a Krisztussal való személyes találkozás csodás lehetőségére.

A napok során megtapasztaltuk, hogy az egyéni elmélkedések keretet adnak napjainknak, új imamódokat fedeztünk fel, a Szentírásban való elmélyülés és a Szentlélek kísérése hatotta át hétköznapjainkat.

Megéltük, hogy az elvonulás, a személyes istentapasztalatok, megszólítások, valósággá és életünk részévé tudnak válni az otthonunkban egyedül, de mégis érezhetően közösségben és támogatással végigjárt tizenkétnapos lelki úton.2021-01-18

Lektoravatás Szombathelyen

Molnár Péter

 

Tizenkilenc férfit avatott lektorrá dr. Székely János megyéspüspök a Székesegyházban január 16-án. Ezzel a kétéves akolitusképzés első jelentősebb állomásához érkeztek a résztvevők. 

Ahogy Mátét a vámost, úgy Benneteket is megérintett Krisztus fénye, hogy sokakat elvezessetek az Úrhoz. Ez a küldetés minden megkeresztelt ember feladata is, mondta a megyéspüspök: hirdetni Krisztust.

Bár ministránsként is felolvasunk a szentmiséken, a lektori szolgálattal az Egyház erre a feladatra külön küldetést ad a férfiaknak a megyéspüspök által, mondta a martinus.hu-nak adott interjújában Köbli Tamás atya, aki egyházmegyénkben szervezi a kétéves akolitus képzést. Ez az első jelentős állomása a képzésnek. A lektori szolgálat, a Szentírás felolvasása a keresztségben, bérmálásban kapott küldetésünk folytatása. Tamás atya kiemelte: ez az elköteleződés a férfiak személyes életében és családjuk életében is jelentőséggel bír és fontos a helyi közösség számára is, hiszen a krisztusi élet iránt törekvő embereket látnak maguk körül. 

Zsohár Ádám, a letenyei Szentháromság Plébánia tagja egyike a most avatott lektoroknak. Gyermekkora óta részt vesz a templomi szertartásokon és most pl. a ministránsokkal foglalkozik.  Ezt az elköteleződést, szolgálatot szeretné egy magasabb szintre emelni az akolitusi szolgálattal. A lektorráavatás erőt ad számomra, hogy tovább menjek a megkezdett úton és tovább éljek a krisztusi életben, mondta a martinus.hu-nak. Kérdésre válaszolva elmondta: leginkább az Igeliturgia megtartását és az áldoztatásban való segítést várja a feladatok közül. 

Aigner Géza letenyei plébános a gyakorlati élet felől is megközelítette az a lektori, akolitusi szolgálatot. Mint a martinus.hu-nak adott interjújában hangsúlyozta: a szolgálattevőkre szükség van/lesz az Igeliturgiák vezetésében. A legtöbb helyi gyülekezet vasárnap jön össze szentmisére. A papság csökkenő létszáma nem teszi lehetővé, hogy minden közösséghez eljussanak és szentmisét tartsanak. Az akolitusok segítségével Igeliturgiák viszont tarthatók. A másik fontos szempont, ami miatt szükség van lektorokra, akolitusokra, hogy legyenek akik segítenek a papoknak a szertartások előkészítésében, a többi szolgálattevő irányításában, hogy a liturgia valóban ünnep legyen mindenki számára. Aigner Géza kiemelte: a lektorok életükkel példát adnak másoknak, hogy vannak ma is akik életüket egészen Istenre figyelve élik. 

 Forrás és fotó: martinus.huTovábbi hírek:

------------------------------