Beléptető

2015-02-16

Élménypedagógia a hitoktatásban

Gombos Ágnes

 

Január közepén a Martineum Felnőttképző Akadémián 3 napos „Élménypedagógia a hitoktatásban” című képzésen vehettek részt az egyházmegye hitoktatói, Zöldy Pál szociálpedagógus, hittanár és tréner vezetésével.

Az izgalmas elnevezés és a program rejtélyes leírása lassan bontakozott ki a részt vevők előtt. A közvetlen és őszinte hangvételű előadások óráról-órára fedték fel a képzés célját, módszereit, melynek fő titka abban rejlett, hogy saját bőrünkön tapasztalhattuk meg, hogyan lehet egy bibliai történetet, annak részleteit a fiatalok számára befogadhatóvá, saját élménnyé és bensővé tenni. Megtapasztalhattuk azt a varázslatot, amit a diákok számára nyújthatunk a hittanórákon, a táborokban és foglalkozásokon.

Pali személyében olyan hiteles embert ismerhettünk meg, aki fantáziával teli sajátságos módszerekkel, szerető szigorral hozza közel és teszi életszerűvé a fiatalok számára a Szentírás, a kereszténység és Isten szeretetét.

Az élménypedagógia képzés valódi élmény lett számunkra, amit igyekszünk saját csoportjaink számára átformálni és olyan módon megvalósítani, hogy az általunk festett istenkép a Szeretetet sugározza a fiatalok felé.

 2015-01-28

Adventi lelkigyakorlat

Tóth Eszter

 

2014. december 12-14 között a Martineum Felnőttképző Akadémián adventi lelkigyakorlatot tartottak Dr. Török Csaba, az MKPK TV referense vezetésével.

 

A lelkigyakorlaton mintegy harmincan vettek részt, sokan Szombathely környékéről, de többen érkeztek a Dunántúl távolabbi pontjairól is.

 

Az elmélkedések mellett a csendben lehetősége volt a résztvevőknek befelé fordulni, kinyílni Istenre, meghallani az Ő hangját, hívását. Ezt szolgálta a közös imádság, a szentségimádás, de a beszélgetések is.

 

Az elmélkedések vezérfonalát Ferenc pápa Evangelii gaudium című apostoli buzdítása adta. Csaba atya az evangéliumi öröm fényében értelmezte az egyház és a keresztény ember küldetését, amivel tükörbe nézésre késztette a lelkigyakorlatozókat. Rávilágított arra, hogy az egyház az öröm megszületésének helye, a hit pedig nem kevesebbé, hanem intenzívebbé teszi az életet.

 

A résztvevők a lelkigyakorlat végén feltöltődve, hitükben és elköteleződésükben megerősödve tértek haza.2014-10-15

Lelkipásztori munkatársak képzése

B. Markovits Eszter

Dr. Veres András megyés püspök kezdeményezésére immár negyedik alkalommal indult a Martineum Felnőttképző Akadémián a négy+egy hétvégés Lelkipásztori munkatárs képzés mindazok számára, akik vállalnak vagy a jövőben szívesen vállalnának lelkipásztori kisegítői feladatokat egyházközségükben.

A képzés első hétvégéje 2014. október 3-5. között zajlott huszonhárom leendő lelkipásztori munkatárs nyitott és lelkes részvételével.

Még három képzési hétvégén és egy egyéni vezetésű lelkigyakorlaton vesznek részt  a csoport tagjai 2015 tavaszáig.

A program célja lelkipásztori munkatársak képzése, akik megfelelő lelkipásztori irányítással alkalmasak az egyházmegye főpásztora által engedélyezett egyházi igehirdetési és pasztorális alaptevékenységek ellátására a hatályos egyházi törvényeknek és előírásoknak megfelelő munkakörökben és kompetenciákkal.

A képzés során a végzendő szolgálathoz elengedhetetlen teológiai (biblikum, dogmatika, egyházjog, liturgika), közösségépítési ismeretekkel gazdagodnak a résztvevők, ugyanakkor elmélyülnek lelkiségükben, de épülnek egymással való kapcsolataik is.

A program minden elemében szem előtt tartjuk a képzés mottóját:

„Amikor Jézus holttestét kiadják Arimateai Józsefnek, akkor átadják a születő keresztény közösségnek a Test gondozását. Az ige olvasásában, az Eucharisztia ünneplésében és a lelkipásztori munkában egyaránt Krisztus testét gondozzuk. Csak gyengédséggel szabad ezt tenni.”

(Várszegi Asztrik)

A képzés megvalósulását a Szombathelyi Egyházmegye és a Renovabis támogatja.2014-09-03

Egyetemista tábor

Molnár Péter_Martinus

Az egyetemista táborok is lehetnek keresztény szellemiségűek. Erre példa a Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség által szervezett gólyatábor, amit 2014. augusztus 26-29. között rendeztek a Martineum Felnőttképző Akadémián.


A nyár végének egyik legbiztosabb jele a tanévkezdés. Nem mindenki búsul és nem mindenkit hagynak búsulni emiatt. A Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség által immár harmadik alkalommal megrendezett táborban is a jókedv, az öröm bizonyult a fiatalok leghűségesebb társnak. Miért is kellett volna szomorkodniuk? Hiszen Isten mindig velünk van, mindig elérhető, megszólítható: sosincs offline.

A diákok – mintegy ötvenen – közül sokan egyetemi tanulmányaik alatt töltenek el hosszabb időt a vasi megyszékhelyen. Így természetesen városnézés, városbemutató túra is szerepelt a programok között, ahogy az közösségépítő játék, tánc vagy sport is, de nagy hangsúlyt fektettek az imádságra is. 

És mi volt a véleményük a résztvevőknek? Fábián  Zsófi és Csire Zsuzsó osztotta meg velünk gondolatait: 

 „A lelki napot reggeli imával kezdtük, ahol már hangolódtunk a táborunk témájára: Isten sosincs offline. A két nagyobb lélegzetvételű elmélkedést Nagy Norbert, pécsi egyetemi lelkész, ifjúsági referens tartotta. Elmondta, hogy a mai „elinternetesedett” világban szükség van arra, hogy a Jóistent „instaláljuk”, hiszen Ő a legnagyobb hacker. Az elmélkedéseket fórum, illetve kiscsoportos beszélgetések követték, amik alkalmat adtak arra, hogy egymással is megvitassuk, kinek mennyire fontos, hogy a Jóistennel való kapcsolata online legyen. A nap csúcspontja a Szentmise volt, melyet Nagy Norbert atya mutatott be. A délután folyamán egy kis lazítás végett sportolással frissítettük fel magunkat. A napot pedig Szentségimádással zártuk, melyben hálát adhattunk az egész napi kegyelmekért, valamint lehetőség volt éjszakai virrasztásra is.

Jó érzés, hogy a mai világban van alkalom arra, hogy offline-ra tegyük magunkat, miközben Istennel online vagyunk.”2014-07-31

Legyünk jelen egymás életében

Rajczi Tamás és Bernadett

Negyedik alkalommal került megrendezésre 2014. július 11-13. között a Házaspárok lelkigyakorlata - gyermekfelügyelettel a Martineum Felnőttképző Akadémián. A program főként a kisgyermekes korosztály figyelmét keltette fel, de akadtak résztvevők az idősebb korosztályból, s még a határon túlról is.  Tartalmas, egymásra figyelésben gazdag hétvégét tölthetett együtt tíz család Bodorkós Imre atya lelki vezetésével.  Az időbeosztás nem volt túlfeszített, így szigetcsoportként működve tudtunk elmélyülni. 

Szobánkban kedves üdvözlőkártya, apró édesség és kislányunk kedvence, kis méretű szappan fogadott. Mi második alkalommal vettünk részt ezen a rendezvényen, a gyerekeink szívesen mentek játszani az önkéntes segítőkkel, és néhány barátot is találtak maguknak. Szombat délután még trambulint is állítottak nekik – a családok férfitagjaival és a gyerekekkel közösen. Másnap táskányi barkácsolt dologgal tértünk haza.

A lelki vezető Ferenc pápa gondolatai alapján adott fogódzókat a páros beszélgetésekhez. Arra hívta fel a figyelmet, hogy Istené az elsőség mindenben, kapcsoljuk a hitünket az életünkhöz. Tanuljuk meg a közösségi látásmódot, de a szabad akarat szentségét se hagyjuk figyelmen kívül. Szombat délután házon kívül is tölthetett minden házaspár kettesben egy kis időt, míg a gyermekekre felügyeltek. A hétvége alatt a páros beszélgetéseken kívül kiscsoportos témafeldolgozásra is sor került, ahol megoszthattuk egymással saját házasságunkkal, gyermekeinkkel kapcsolatos tapasztalatainkat. Esténként, a kicsik fektetése után spontán beszélgetések és vb meccs nézés is zajlott. Előjöttek praktikus ötletek, diétás tanácsok és sokminden más.

Imre atya vidámsága, lelkesedése jó alapnak bizonyult, s a lelkigyakorlaton esélyt kaptunk a hétköznapok rohanásában a megpihenéshez. 

 2014-07-02

" Csak arra vigyázok,amit értékesnek tartok "

B. Markovits Eszter

A különböző ifjúsági magazinok írásai és a biológiaórák információi ellenére még mindig a szülő az első számú segítség, amikor a menstruációról, különösen az első menstruációról van szó.

Ezen alapgondolatra építve Ciklus Show - Szülői est címmel tájékoztató előadást tartottunk 2014. június 25-én a Martineum Felnőttképző Akadémián szülőknek, pedagógusoknak és minden érdeklődőnek.

 

A „Ciklus-show – Testem titkos jelzéseinek nyomában” egy lányok számára tartandó workshop, melynek központi gondolata: a serdülő lányok önképét és életérzését nagymértékben meghatározza, milyennek tapasztalják meg és értékelik a testüket, milyen üzeneteket hallanak testükkel - és így saját magukkal kapcsolatban.

 

A Ciklus-show egyedülálló, innovatív, és sikeresnek bizonyuló megközelítés, mely segítséget nyújthat a megfelelő időben megkezdett családi életre neveléshez, és a nemi identitás és egészségtudatosság kialakítása szempontjából is komoly preventív erővel bír.

 

Az életkornak és nemnek megfelelő felkészülési programban külön kiscsoportokban folyik a munka lányokkal. A program magja egy fél napos dramatikus játék, melynek során a lányokat szó szerint végigvezetik a női termékenység testi folyamatain, megismertetik, és játékosan megtapasztaltatják velük testük működésének alapvető összefüggéseit.

 

A program minden elemének az a célja, hogy a résztvevőkben saját testük szépségét, működésének különlegességét és csodálatos voltát erősítsék meg. A testi folyamatok kedves és látványos bemutatása az értelem mellett, illetve az előtt főként az érzelmeket és az érzékszerveket szólítja meg, hiszen „az értékelés a szív dolga”. De nem hiányzik az ismeret sem. A testi kompetenciát erősíti a program olyan új információk bemutatásával is, melyek még nem tartoznak a mindennapi tudáshoz.

 

A szülők - lányok esetében elsősorban az anyák - bevonása a program fontos része. Az előzetes konzultáció és a programot követő megbeszélés során a szülők gyakorlati javaslatokat kapnak arra, hogy miként kezeljék a testi változások témáját serdülő gyerekeiknél. Tartós hatás ugyanis nyilvánvalóan csak akkor várható, ha ebben a vonatkozásban is megfelelő szülői támogatás kíséri a gyermek fejlődését. Ezeknek az alkalmaknak gyakori eredménye az is, hogy a szülőket is segíti valamelyest közelebb kerülni saját termékenységük és szexualitásuk rejtett, vagy elnyomott oldalaihoz.

 

Egyházmegyénkben is van képzett munkatárs, aki vállalja iskolákban, de családos vagy más közösségekben, szervezetekben is Ciklus-show tartását, illetve szülői tájékoztató előadást.

 

A programról részletesebb információkat olvashatnak az  www.mfm-projekt.hu honlapon.2014-06-20

Pedagógusok lelkigyakorlata

Pados Katalin

Hivatásuk gyakorlásához a katolikus iskolák pedagógusainak fontos, hogy megerősítsék Istenkapcsolatukat. Ezt a célt szolgálja a Martineumban, 2014. június 18-20. között megrendezett lelkigyakorlat. Az egész éves hajtás után kell a megálló. A pedagógusoknak is. A nyár erre jó alkalom. A szabadságok előtt az egyházmegyei fenntartású oktatási-nevelési intézmények pedagógusai a Martineumban vettek részt lelkigyakorlaton. Elmélkedések, kiscsoportos beszélgetések, szentmise, közös beszélgetések színesítették az együttlétet, amelyet bentlakásos formában szerveztek, nem csak a vidékről érkezőknek, hanem a szombathelyieknek is. A lelkigyakorlatot vezető Bodorkós Imre atya elmondta: bár a katolikus iskolákban vannak lelkinapok, de fontos, hogy időről-időre elvonuljanak a pedagógusok, maguk mögött hagyják a világ zaját. Áttekintsék Istennel való kapcsolatukat, csak Istenre figyeljenek. Ez megerősíti őket keresztény pedagógusi hivatásukban és a tanúságtételben is. A lelkigyakorlaton 47-en vettek részt.

          

/Forrás: Martinus/

 2014-06-18

Pedagógusok köszöntése és Szent Gellért díjak átadása

Pados Katalin

Ódor Dezsőné a Szent Gellért-díj ezüst, míg Horváth Károlyné Palotai Ilona a Szent Gellért-díj arany fokozatát vehette át a Martineumban 2014. június 18-án. Együtt ünnepeltek az egyházmegyei fenntartású oktatási-nevelési intézmények pedagógusai, dolgozói. Az idő is kegyes volt és verőfényes napsütésben köszönhették együtt a tanév végét a pedagógusok, iskolai dolgozók. A Martineum udvarán került sor a közös ünneplésre, ahol a megjelentek először litániát imádkoztak a keresztnél. A celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskola műsora után Veres András mondott rövid beszédet, megköszönve mindenkinek az egész évi munkáját. Emlékeztetett rá: jól tanítani csak az tud, aki folyamatosan tanul. Ez elsősorban lelki tanulást, lelki gazdagodást jelent. A megyéspüspök felhívta a figyelmet arra is, hogy bár a tanév során, a mindennapokban talán kevés idő jut elcsendesedni, a nyáron lelki dolgokra is nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Az ünnepségen kitüntetések átadására is sor került. A Szombathelyi Egyházmegye Szent Gellért-díjának ezüst fokozatát kapta Ódor Dezsőné, a celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskola konyhavezetője. A Szent Gellért-díj arany fokozatát Horváth Károlyné Palotai Ilona, a Brenner János Nevelési Központ iskolatitkára vehette át Veres András megyéspüspöktől. Gratulálunk! /Forrás: Martinus/

                    2014-04-26

Családfesztivál 2014

B. Markovits Eszter

A Martineum Felnőttképző Akadémia és a Martineum Római Katolikus Alapítvány több szervezőpartnerrel együttműködve 2014. április 26-án, szombaton a korábban megvalósult programokhoz hasonlóan Családfesztivál címmel családoknak szóló programot szervezett.

A fesztivál kitűzött célja ebben az évben a családi értékeket felmutatni, a kábítószer-problémához és különösképpen a megelőzéshez kapcsolódó közérthető információkat eljuttatni a családban élőkhöz, a prevenciós tevékenységek között a család szerepét megismerni és megerősíteni.

A 2014-es Családfesztivál mottója: „bárkát épített családja megmentésére”

A megnyitót követően a felnőttek dr. Zacher Gábor toxikológus előadását hallgathatták meg A család szerepe, lehetőségei a kábítószerrel szemben címmel. Az előadó hangsúlyozta a beszélgetés, odafigyelés, együtt töltött idő fontosságát, valamint a gyermekeinkbe fektetett bizalmat – ezek nyújthatják azt a biztos hátteret, amely akkor is megtartja a fiatalokat, amikor a szülők fizikailag nem tudnak vigyázni rájuk.

Mindeközben a gyermekek korosztályos programokon vehettek részt. Az óvodásokat a Brenner Óvoda óvónői foglalkoztatták, a kisiskolásokat a Brenner iskola pedagógusai hívták kézműveskedésre, a kamaszok pedig interaktív foglalkozáson majd Zacher doktor előadása segítségével gondolkodtak a kábítószer használat veszélyeiről és a lehetséges alternatívákról.

Az előadás után a felnőttek megtekinthették még a DrogArt színpad Hogyan legyünk boldogtalanok? című témafelvető előadását.

Az ebédet követően a résztvevő családokat társasjátékok és élő Facebook szoba várta. A fesztivál keretében került sor a Martineum Felnőttképző Akadémia által meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére és a beérkezett rajzokból készült kiállítás megnyitójára is.

Délután a kisebbeket a Tarisznyások együttes koncertje szórakoztatta, míg a felnőttek Hogyan figyeljek jobban a gyermekemre? címmel kerekasztal-beszélgetésen vehettek részt szakemberek közreműködésével.

A fesztivált családi vetélkedő zárta, ahol a szórakoztató játékokon keresztül a résztvevő családok megtapasztalhatták az együtt töltött minőségi idő örömét is.

A program megvalósulását a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet és Szombathely M. J. Város Szociális és Családügyi Bizottsága támogatta.2014-04-12

Egyházmegyei ifjúsági találkozó Celldömölkön

Pados Katalin

2014-ben – a helyi Nagyboldogasszony Plébánia és Kirner Antal Zoltán plébános meghívására – Celldömölkre hívta össze a Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága az egyházmegye fiatalságát. Kapcsolódva a római ifjúsági világnapokhoz mi is együtt lehettünk találkozásokban, közös értékekben, eszmecserékben, ugyanakkor együtt készülhettünk lelkiekben Krisztus feltámadásának ünnepére.

A Kemenesaljai Művelődési Központban a fiatalokat köszöntötte Mikolás Attila ifjúsági referens atya, Fehér László, Celldömölk polgármestere és a vendéglátó plébánia nevében, Kirner Antal Zoltán atya is. A találkozó előadója Kaposi Gábor, a soproni Szent Orsolya Gimnázium iskolalelkésze volt. Elmélkedésében többek között arról beszélt, hogy Isten a bűneinkkel és gyengeségeinkkel együtt is szeret minket és mindig megbocsát nekünk. Arra kérte a fiatalokat, hogy merjenek problémáikkal és kéréseikkel Istenhez fordulni, és tanuljak meg gondolkodni, jól szeretni.

Az ízletes ebéd elfogyasztása után délután különféle fakultációkra került sor: lehetett beszélgetni az előadó atyával, találkozhattak az érdeklődők az egyházmegyében szolgáló szerzetesrendek képviselőivel, kispapjaink vezetésével szentségimádás volt a templomban, de aki szeretett volna, kézműveskedhetett és sportolhatott is. A programoknak a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, a bencés kolostor és a kegytemplom adott otthont.

Délután 3 órakor ünnepi szentmisével zárult a találkozó, amelyet dr. Veres András megyéspüspök mutatott be. A főpásztor szentbeszédében az elköteleződés fontosságára hívta fel a résztvevők figyelmét. Hangsúlyozta, hogy aki el tud köteleződni Krisztus és az evangélium felé, annak már itt a földön is meglesz a jutalma.

Nagy öröm volt látni, hogy sok plébános, káplán és hitoktató is elkísérte a mintegy 350 fiatalt, akikkel tartalmas és lélekemelő napot tölthettek együtt. Egy év múlva, a Virágvasárnapot megelőző szombaton, a Mária Magdolna Plébánia meghívására, Zalaegerszegen találkoznak az egyházmegye fiataljai. A találkozóra a Mindszenty József Általános Iskola és Gimnázium épületében kerül majd sor. 2014-04-01

Nagyböjti egyházmegyei ifjúsági lelkigyakorlat

Pados Katalin

2014. március 28-30. között  ifjúsági lelkigyakorlatra került sor a Martineumben az egyházmegyei ifjúsági bizottság szervezésében. A lelkigyakorlatot Tete Remis, indiai származású verbita szerzetes vezette. A hétvége során az elmélkedéseken túl csoportokban beszélgettek a résztvevők olyan fontos kérdésekről, hogy miként van jelen életünkben a bűn, mit tehetünk ellene; miért fontos a szentgyónás, vagy hogy hogyan kell élnünk keresztényként, mit jelent számunkra Isten akarata. Remis atya szavai és beszámolója alapján arról is képet kaptunk, mit jelent Indiában kereszténynek lenni, hogyan élik meg ott hitüket az emberek. A tanítás mélysége és a résztvevő fiatalok aktivitása és elkötelezettsége lehetővé tette, hogy mindenki jól fel tudjon készülni Húsvét szent ünnepére. A közös elmélkedésekben, a csoportbeszélgetésekben, a csendben egyaránt megtapasztalható volt a hétvége során Isten jelenléte. Megható volt a tudata annak, hogy a lelkigyakorlat gyümölcseiért Magyarországon és Indiában is sokan imádkoztak.

                    2014-03-19

Nagyböjti lelkigyakorlat András püspökkel

Nátrán Józsefné

Az elmúlt hétvégén, március 14-től 16-ig nagyböjti lelkigyakorlatot tartottak a Martineum Felnőttképző Akadémián. A résztvevők különösen is örültek annak, hogy a lelkigyakorlatot dr. Veres András püspök atya vezette. A napi elmélkedések mellett közös ima, szentmise, esti szentségimádás és családjainkért felajánlott keresztút segítette, hogy ezen a hétvégén megélhessük a krisztusi szeretet minden örömét, hogy nagyböjti készületünk gyümölcsöző legyen.

Az ember élete – megismerni Istent, és szeretni őt.

 Hat előadásban hallgattuk püspök atya tanító gondolatait a Szentírás üzenetére építve, és mindig személyes gondolataival kiegészítve. Nagyon sok verssel és imával gazdagította elmélkedéseit, hogy példát adjon számunkra az Istenkeresésben és hitünk megélésében.

Lelkem szomjazik az Isten után, az élő Isten után. Az ember Isten után vágyódik, boldog akar lenni, keresi Őt. Nem tudjuk egyformán megismerni, mert mindenkinek más élménye van Istenről. Sokféleképpen jön hozzánk, de vajon észrevesszük-e, befogadjuk-e? Egyetlen dolog biztos. Isten mindig keres bennünket, de mi újra és újra elfordulunk Tőle.

Én vagyok az Úr, a te Istened. Isten jelenléte az életünkben, az Isten felfedezése – a hálaadás érzése, hogy Isten minden bűnöm ellenére szeret. Annak, hogy hiszünk kell, hogy legyen következménye! Az Egyház tagjainak látható jelekké kell válni. Ezért magunk segítésére is állítsunk jeleket, mert minden Istenre mutató jel fontos szerepet játszik az életünkben. Arra hívja fel a figyelmet, hogy VAN ISTEN!

Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj a házamba. Ennek felismerését jelenti, az igazi bűnbánat. Még jobban törekedjünk a szeretetre. Próbáljuk életünket megvizsgálni, hol tökéletlen a szeretetünk.

Egész életemben az Úrnak énekelek… amíg csak élek. Az Istennel való kapcsolatunk az imában. Hiszen imádkozni csak alázatban lehet, mert a gyermeki érzést, csak így tudjuk megismerni. Ha a szív távol van az Istentől, az imádság üres. Az imádság létünk fenntartásához szükséges, létünk lételeme.

Felismeritek-e, hogy bennetek él Jézus Krisztus? Az Istennel való kapcsolatunknak látszani kell az életünkben. Dönteni kell, mert két út van. Élet vagy halál. Isten azt akarja, hogy szabadon döntsünk az Ő szeretete mellett. Szabadságunk helyes megéléséhez szükségünk van az erények gyakorlására, mert csak így válik természetessé a jó megtétele.

…de közülük legnagyobb a szeretet. Az utolsó előadásban buzdítást is kaptunk. Nekünk, akik már jártasak vagyunk a hit dolgaiban, embertársainkat is el kell vinnünk Jézushoz. Életünknek csak akkor van értelme, ha másoknak adjuk. Nincs más program a keresztények számára, mint szentté válni ott, ahová Isten állított bennünket.

A hálaadó szentmisén is erre buzdított bennünket püspök atya. Ezen a lelkigyakorlaton mi is felmentünk a Tábor hegyére Jézussal és onnan kell elindulnunk lefelé. Mindannyian feladatot és küldetést kaptunk újra, hogy segítségünkkel még több találkozás valósulhasson meg Isten és az ember között.2014-02-17

A Házasság Hete Szombathelyen

B. Markovits Eszter

Egy felekezetközi összefogásnak köszönhetően minden évben van egy hét, amikor a figyelmünket különösképpen is a házasságra fordíthatjuk. 2008 óta Bálint-nap tájékán országszerte számos lehetőség kínálkozik arra, hogy új erőre kapjon egy megfáradó kapcsolat, hogy élményeket gyűjtsünk, mások tapasztalataiból gazdagodjunk…

„A Házasság Hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.”

 

Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott ebben az évben Szombathely is február 10-16. között, József Attila sorait választva mottóul:

„…tedd könnyűvé énnekem

ezt a nehéz hűséget.”

 

A megrendezett programokkal a szervezők igyekeztek minél többféle igényt kielégíteni. Így kapott fontos helyet a programban az imádság, amikoris a házasságokért, házasságban élőkért tartottak Szentségimádást a Szent Márton templomban.

 

Február 11-én Soltész Miklós államtitkár és felesége, Eszter tett tanúság A házasság szentség címmel életükről, házasságukról, családjukról a Martineum Felnőttképző Akadémián. Megindító volt a jelenlévők számára látni a házaspár őszinteségét, hiszen egészen nyíltan beszéltek nehézségeikről, keresztjeikről, de hangsúlyozták a sok örömet és a biztos alapot, amit a szentségi, Istennel hármasban élt házasság jelent számukra a politikusi feladatokban épp úgy, mint a civil életben.

 

Pénteken este a kultúra került előtérbe, hiszen Lévai Tímea és Poppre Ádám színészházaspár előadásában Te és Én címmel dalok és versek hangzottak el a szerelemről, párkapcsolatról. A jelenlévő párok a színészek vezetésével elgondolkodhattak kapcsolatukról, a benne rejlő ajándékokról, lehetőségekről.

 

A rendezvénysorozat hetében a Martineum Felnőttképző Akadémián a Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium óvodásainak és kisiskolásainak rendkívül találó rajzai voltak láthatók szerelem, házasság témakörben.

 

Bár a Házasság Hete véget ért, és bízunk abban, hogy sokak házassága erősödött a hét során, szeretnénk segítségére lenni a nehézségekkel küzdő, válságba került családoknak, házaspároknak is, ezért a tervek szerint pár- és családterápiás szolgálat elindítására kerül sor egyházmegyénkben még az év első félévében.2014-01-31

Farsangi batyus bál fiataloknak

Pados Katalin

Hagyományteremtő szándékkal szervezett közös farsangi bált fiataloknak 2014. január 31-én a Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség, a II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium, valamint a Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága a Martineum Felnőttképző Akadémián. „A Biblia tanítja, mindennek megvan az ideje. Ideje van a gyásznak és a táncnak, a munkának és a pihenésnek is... Ezt jelzi a teremtéstörténet 6 munkás napja után a 7. nap ünneplése. Nem lehet hét napon át dolgozni se, de henyélni se. Ritmus kell az időbe, az élet rendet kíván” – emlékeztetett dr. Németh Norbert egyetemi lelkész köszöntőjében.

Norbert atya azt kérte a résztvevőktől, hogy éljék meg a keresztény életörömöt a táncban, ezen a bálon, az ünnepi szórakozásban, és használják fel az alkalmat az emberi kapcsolatok építéséhez, a különböző közösségek közötti összhang megteremtéséhez. Norbert atya kiemelte, hogy nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy akkor is Krisztushoz tartozunk, amikor szórakozunk. „A szünnap a természet igénye. Benne rejlik a szívdobogásban és a zenében, a lombhullásban és a naplementében, a madarak esti elcsitulásában és az ember elalvásában. A szünet természetes, hozzánk tartozik. Az ünnep viszont Isten ajándéka. Az ünnep a szünet megkeresztelése, annak megemelése. Ünneppé emeljük ezt a szünetet, amit ez a farsangi éjszaka jelent nekünk. Minket nem a kábulat tart össze, hanem ennél értékesebb titok: Isten szerettei vagyunk” – mondta Norbert atya.

A bálon résztvevő mintegy 120 fiatal elsősorban a Szombathelyi Egyházmegyéből érkezett, de a résztvevők köre – főként a szakkollégiumi testvérkapcsolatok miatt túlmutatott az egyházmegye határain is, hiszen Győrből és Sopronból is érkeztek fiatalok. A jó hangulatról és a nívós zenéről az Intermezzo Latin Club együttes gondoskodott, akiknek köszönhetően sosem volt üres a táncparkett. Önfeledten mulatott a hálás fiatalság, aki éppen nem táncolt, az asztaltársaságokban értékes beszélgetésekkel múlathatta az időt. A hajnalig tartó mulatságról mindenki élményekkel és értékes tombolanyereményekkel távozhatott. A közös szervezésnek folytatása következik: jövőre ugyanebben az időpontban, 2015. január 31-én várják a szervezők farsangi bálra az érdeklődő fiatalokat.2014-01-22

A Martineum Római Katolikus Alapítvány 2014-ben is örömmel fogadja az 1%-os felajánlásokat.

 

Amennyiben szeretné a Martineum Római Katolikus Alapítványon keresztül támogatni az egyházi felnőttképzést, lelkigyakorlatokat, a Katolikus Egyház társadalmi tanításának megismertetését és még sok más programot, ajánlja fel adója 1%-át a Martineum Római Katolikus Alapítványnak.

 

A Martineum Római Katolikus Alapítvány adószáma: 19244277-1-18

 

Köszönjük!


Csatolt állományok: 1.-1%_mrka_2014.doc | 2014-01-02

Theolingua nyelvvizsga 2014. évi időpontjai

Kovács Erika

A Theolingua államilag elismert nyelvvizsga 2014. évi írásbeli időpontjai és a jelentkezési határidők a következőek:

Írásbeli vizsga:
       tél: február 8.             jelentkezési határidő: január 10.
       tavasz: április 12.       jelentkezési határidő: március 14.
       ősz: november 8.       jelentkezési határidő: október 10.

A szóbeli vizsga az írásbeli vizsga után 30 napon belül van minden esetben.

Villámfelkészítő tanfolyamokról, valamint részletekről a kepzes@martineum.hu e-mail címen érdeklődhet!2013-11-20

Lektorok képzése

Molnár László

Október 19-én és november 16-án, szombati napokon került megrendezésre a Szombathelyi Egyházmegye lektorainak retorikai, liturgikus és biblikus képzése, a Martineum Felnőttképző Akadémián.

Az egyházmegyéből, több szombathelyi plébániáról, a vidéki plébániák közül Gencsapátiból, Egyházasrádócról, Kőszegről és Zala megyéből is érkeztek lektorok.

Már érkezésünkkor láttuk, hogy nagyszerű szervezőmunka folyik a Martineumban. A termek berendezése, a technikai feltételek, minden biztosítva volt.

Mindkét alkalommal a délelőtti képzéseket Poppre Ádám és Lévai Tímea, a Weöres Sándor Színház két kiváló művésze vezette. Lelkiségükkel, személyiségükkel, felkészültségükkel nagyon jó hangulatot teremtettek. Szakértelmüket dicsérte, hogy nagyon hamar interaktívvá vált a képzésünk. Sok hasznos ismerethez jutottunk a segítségükkel, melynek során az első szombat délelőttjén bevezettek minket a retorikai beszédtechnika rejtelmeibe. Elsajátíthattuk, a hangadáshoz, beszédhez szükséges légzéstechnikát. A felolvasáshoz fontos kiejtést, hangsúlyozást, hanglejtést, a beszéd ritmust, amelyekhez biztosították a szükséges háttéranyagot is. Sokat gyakoroltunk közösen és egyénileg is, olvastunk fel vers részleteket, melynek előadásmódjáról, hangsúlyozásáról bárki elmondhatta észrevételét. Természetesen mindannyian leginkább a szakavatott művészek véleményére vártunk, amit ők nagyon kedvesen el is mondtak. Megosztottak velünk több gyakorlati „trükköt” a hangunk, arcizmaink bemelegítésével, valamint a beszédhez szükséges helyes levegővétellel kapcsolatban. Jó volt hallgatni, ahogy a magyar nyelv szépségéről beszéltek! Az első képzési nap végén meglepetésként három művész (Gáti József, Szarvas József és Latinovits Zoltán) előadásában hallgattuk meg CD-ről, Babits Mihály „Esti kérdés” című versét. Élmény volt! Egyenként elmondhattuk véleményünket a három előadás hangsúlyozásáról, stílusáról, előadás módjáról, és természetesen azt, hogy kinek, melyik előadó által mondott vers tetszett a legjobban. Latinovits „győzött”!

A második alkalom délelőttjén – a hang és arcizmok bemelegítése után - a Szentírási olvasmányokkal és a mikrofon használattal ismerkedtünk meg egy kicsit közelebbről, ugyancsak a két művész segítségével. Mindenki olvasott az Ószövetségi Szentírás Jób könyvéből, majd az Újszövetségi Szentírás Szent Pálnak a Korintusiakhoz írt első leveléből, a Szeretethimnuszt. Természetesen ezt is személyenként értékelhettük, véleményezhettük, és itt is leginkább a művész előadók véleményére számítottunk. Bonuszként meghallgattuk a két művész tolmácsolásában a Szeretet himnusz, melyet tapssal háláltunk meg. Ezen délelőttön a most már minden templomban fellelhető mikrofon használatáról is hallottunk hasznos információkat, amit a „bátrabbak” ki is próbálhattak a gyakorlatban, különböző hangerővel – még visszhangosítással is. Jó tanácsokkal láttak el bennünket, hogy felolvasáskor milyen távolságra álljunk a mikrofon elé, hogy érthető legyen az olvasott szöveg a hallgatóság számára. Jó hangulatban zárult a lektorok képzésének délelőtti programja. Véleményem szerint sokat tanultunk, tapasztaltunk, a két kiváló művésztől és természetesen egymástól is!

Köszönet érte!

Október 19-e délutánján Bodorkós Imre jánosházi plébános atya tartott liturgika témakörben nagyon tartalmas előadást. Figyelmünkbe ajánlott több e témára vonatkozó kiadványt. Élménydús, hasznos és fontos előadást hallottunk a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól, a Szent liturgiáról, az Ősegyházról, a Liturgikus szolgálatokról, az Egyházi évről, (kiemelkedő ünnepeiről, eseményeiről), a Szentmise olvasmányairól, annak legfontosabb kellékeiről. Kiemelte a Szentírás tiszteletét. „BECSÜLÖM ISTEN IGÉJÉT!” Ráirányította figyelmünket arra, hogy: ,,Lélekben legyünk tudatában, hogy az Egyház szolgálatában állunk.”

Azzal zárta képzésünket, hogy egyházközségünkben úgy lektorkodjunk, hogy megfeleljünk az alábbi gondolatnak: „Amit olvasol, hidd el, amit hiszel, azt éld is!” Így lehetünk hitelesek a közösség előtt is. Köszönet érte!

November 16-án délután Ipacs Bence atya, szentgotthárdi káplán tartott érdekfeszítő előadást a Szentírásról. Figyelmünkbe ajánlotta, Dr. Gyürki László pápai prelátus atya jegyzetét e témában, amit rendelkezésünkre is bocsátottak a szervezők. Kezünkbe vehettünk komoly értékű, különböző nyelveken – héber, zsidó, latin – íródott szentírásokat, természetesen magyar nyelvűeket is, amelyek különböző kiadásúak voltak. Részletesen és szemléletesen beszélt az Atya az Ó- és az Újszövetségi Szentírásról, azok kapcsolatáról, mellyel rávilágított, hogy az Újszövetségi Szentírást nem lehet megérteni az Ószövetségi Szentírás nélkül, azok összefüggnek egymással. Nagyon érdekes volt, az apostolokról szóló előadás rész is. Az Atya előadása végén tolmácsolta Dr. Gyürki László atya felhívását, üzenetét, miszerint: „Olvassuk el 2 év alatt az egész Bibliát.” Még nem késtünk le róla, mert Advent első vasárnapjától indul. A fentiekben említett jegyzetben részletesen ki van dolgozva táblázatos formában, a Szentírás olvasásának napi ütemezése két évre lebontva. Köszönet érte!

Bízom abban, hogy ezen képzésnek lesz folytatása a jövőben!2013-11-19

Lelkipásztori munkatársak lelkigyakorlata

Dr. Csabáné Király Erzsébet

A Szombathelyi Egyházmegye lelkipásztori munkatársai közül apostoli létszámmal jelentünk meg a 2013. november 15-17. között a Martineum Felnőttképző Akadémián rendezett lelkigyakorlaton. A 12 fő nem sok, ám bő lehetőségeket hordoz magában. Hamar véget érhet egy körkérdéses válasz, de mélyebb megismerést is rejt magában. Az egymással való kapcsolatok is bensőségesebbek lehetnek.

Martos Levente Balázs atya, a győri szeminárium prefektusa vállalta, hogy e két napon elmélyít minket a Jézussal való találkozásban. A hétvége mottója ez: megtanulni csendben lenni. Igen, az elmélkedések – vagy ahogy Balázs atya nevezte: impulzusok – valóban a csendre készítettek fel minket, kaptunk ötleteket, hogyan lehet úgy csendben időzni, hogy a saját gondjainkon túl meghalljuk Jézus hangját is.

Kísérőnkül az emmauszi tanítványokról szóló ige szegődött (Lk 24,13-35). Ahogy a tanítványokhoz Jézus szegődött az úton, úgy kísért minket is e két napon át ez a szakasz. Segített az elmélyülésben Ferenc pápa írása is, mely ezt az igét boncolgatja párhuzamba állítva az Egyházzal mint kísérővel. Sok az Egyházban csalódott ember. Őket kell elkísérnünk a jézusi felismerésig, amint a tanítványok is felismerték Jézust a kenyértörésben. Nekünk, lelkipásztori kisegítőknek tehát nagyon időszerű feladattá lett eggyé válni a csalódott emberekkel, és segíteni őket visszavezetni az Egyházba, Jézushoz a papjainkkal együttműködve: ki igeliturgia tartásában, ki bibliaóra vezetésében, vagy akár egyszerűen a plébánia hivatalában megszólítva az oda betérőket.

A hétvége menetében tehát nagyon élvezhető és élhető volt a sok csend. Nemcsak a környezet – a Martineum épületi adottságai, ugyanis a párhuzamosan zajló rendezvények nem zavartak minket az elmélyülésben -, hanem Balázs atya impulzusainak különös megállásai, kitartásai, szünetei, elgondolkodtató beszúrások, beszólások. Emellett rendkívül tapintatos humorral fűszerezte ötletbörzéjét.

Mi pedig élveztük, hogy minden kényszer nélkül, egyszerűen a csendben levést kérte tőlünk. Nem a megszokott „silentium”, ami a mély lelkigyakorlatok kötelező velejárója, hanem egy szerény kérés. De ez a kérés erősebbnek bizonyult minden határozott parancsnál.

Kedves színfolt volt a lelkigyakorlat felénél, szombat este egy kis nosztalgiázás. Balázs atya előzőleg kérte, hogy plébániánkról hozzunk valami kedves emléket, képet, valamit, amivel bemutathatjuk egyházközségünket. Teljesítettük a kérést. Persze a fénykép volt a legtöbb – a technika újdonságait kihasználva digitálisan -, de akadt, aki régi cikket, újságot hozott. S így kicsit bepillanthattunk egymás közvetlen környezetébe, apostoli küldetésének jelenlegi helyszínébe.

A hétvége liturgikus pontjai is méltóak voltak a csendhez. Szentségimádás este, zsolozsma reggel, szentmise délben. Mindez a kis kápolnában, ahol csak mi lehettünk.

Köszönjük Balázs atyának ránk szánt idejét, a Martineum Felnőttképző Akadémiának a szervezést és lehetőséget – és papjainknak, akiknek fontos, hogy lelkileg is érett munkatársaik legyünk! És Istennek, aki mindig a csendben szól hozzánk.2013-11-10

Véget ért az Önkéntesek képzése

Kovács Erika

2013. november 7-10. között leárult az Önkéntesek képzése program, melyen összesen 21 résztvevő szerzett tanúsítványt. A képzés az Új Széchenyi Terv TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0041 kószámú, Határon átívelő fejlesztés szakképzés és felnőttképzés területén elnevezésű projekt keretein belül valósult meg.

A kétszer 35 órás blokkban az önismeret, az önkéntes etika, a munkához való kommunikációs fejlesztés, valamint helyzetgyakorlatok mellett 30 órás gyakorlatot is teljesíteniük kellett a résztvevőknek, melyről egy részletes munkanaplót kellett készíteniük. Igen változatos helyszíneken töltötték le gyakorlatukat, például: volt aki Jemenig ment egy helyi Down kóros gyermekeket ápoló intézetbe. Saját élményeiket is megosztották az utolsó 4 napban egymással, ezzel is gazdagítva egymás tapasztalatait.

A képzés akkreditációja már 16 éves kortól lehetővé teszi a részvételt, így a jövőben elsősorban a középiskolások között kívánjuk meghirdetni a képzésünket.2013-09-02

Házaspárok lelkigyakorlata

Dallos Péter és Enikő

Ahogy egykor a Savaria Légiónak fegyelmezni kellett önmagát, úgy a keresztény embernek sem haszontalan, ha lelki „hadászati” tréningen vesz részt. Mi nagyon szerencséseknek érezzük magunkat, hogy ott lehettünk 2013. augusztus 16–18. között a Martineum Felnőttképző Akadémia bástyáin belül megrendezésre került házaspárok lelkigyakorlatán, tizenkilenc házaspárral együtt.

A szervezők, akiket ezúton is dicséret illet, megleptek minket egy kiváló stratégával, egy olyan lehengerlő személlyel, aki előtt nem idegen az ovis bábozás és belülről ismeri a börtön mély lelki titkait – ő Kiss László atya Pákáról.

„Mit mondhatna nekünk, házasságban élőknek egy pap a házasságról?” – hangzik gyakran embertársaink véleménye. Akik viszont egy kicsit is ismerik Laci atyát, azokban valószínűleg fel sem merül ez a kérdés. A korábbi évekhez hasonlóan gyermekeinkre a felügyelők vigyáztak, mi pedig Szentírással, jegyzetfüzettel, tollakkal felszerelkezve, felkészülten és nyitott szívvel ültünk be az első elmélkedésre. Nem kis meglepetést okoztak Laci atya nyitó gondolatai, miszerint a papi hivatás és élet nem különbözik a házasságban élőkétől, ezért ő arra gondolt, hogy a  lelkigyakorlatot magának tartja, mi meg majd bekapcsolódunk. Ezt a hétvégét lazára és könnyedre tervezi, semmilyen jegyzetelésre nem lesz szükségünk, csak arra az egy gondolatra, szóra, ami igazán nekünk szól. Hamarjában három kérdőjel jelent meg a fejünkben – s talán nem csak a miénkben –, de ő, nem félve a kiszolgáltatottságtól, önzetlenül megosztotta velünk benső örömeit, bánatait és a sok személyes élettörténeten át mi is saját házasságunk mélyére pillanthattunk. Célba találtak, eltaláltak a gondolatok – éreztük más házaspárokkal együtt.

Az atya lendületes volt, részéről folyamatosak voltak a hadműveletek. Képes volt kitalálni, hogy a biztonságot nyújtó Martineum falait pár órára hagyjuk el, lépjünk ki újra a zajos világba, és négyszemközt próbáljunk beszélgetni házastársunkkal. Ami átlagos napjainkon nem jut eszünkbe: újra udvarolni kellett. Visszatérni első szeretetünkhöz. A haditerv bevált, sikerült kizökkenteni bennünket a hétköznapokból.

Természetesen erről a lelkigyakorlatról sem hiányzott a szentségimádás, a napi szentmise, a zörej- és WIFI-mentes csendes zugban történő, négyszemközti mély beszélgetések és az éjszakai eszmecsere. Gyermekeink kedves, kézzel készített képkerettel leptek meg minket, melyekre felkerültek a már említett, nekünk szóló gondolatok.

A napok folyamán személy szerint mi egy új, szélesebb, több kilátást nyújtó, iszapmentes mederben találtuk magunkat. Talán ima vagy varázslat? Sokan tudják a választ! A célkereszt előttünk lebeg. A löket – hála Laci atyának – megvan. Valószínűleg még szükség lesz vértekre, újabb munícióra, hogy végigfussuk a pályát. Ezért ha a jövőben ismét lesz hasonló lelki(had)gyakorlat, mi ott szeretnénk lenni a toborzón. Találkozzunk ott, kedves Olvasó!

Hadd idézzünk végül egy kedves jezsuita atyától pár sort: „Látni sem bírom!” – sóhajt fel a feleség lelke mélyéből. Mondja ezt azért, mert azt képzeli, hogy ő már teljesen fölmérte férjét és velejéig ismeri: évek során szárazra kifacsarta, mint egy citromot. A valóságban azonban sohasem juthatsz te, feleség a férjeddel ilyen száraz végre, sőt kollégáiddal, ismerőseiddel sem, mert minden egyes ember tele van határtalan lényegi mélységgel és vég nélküli meglepetésekkel. Egyedül rajtad múlik, hogy benne mindig új oldalt lapozz fel, újabb és újabb fátylat lebbents fel, máskülönben mindig úgy tűnik, mintha ugyanaz lenne, holott csak bizonyos határok között ismered meg őt. Inkább magunk vagyunk „mindig ugyanazok, és ezért sürgető, hogy másokat új szemmel nézzünk”. (Henri Boulad)2013-09-02

Tanévkezdő lelkigyakorlat

B. Markovits Eszter

A kőszegi Árpád-házi Szent Margit Óvoda és Általános Iskola tantestülete a korábbi évekhez hasonlóan idén is Istennel kezdte a tanévet. Augusztus 21-23. között a Martineum Felnőttképző Akadémián tartották lelkigyakorlatukat Deák Viktória Hedvig domonkos nővér vezetésével. A résztvevők egyöntetű véleménye szerint az Istennel és egymással eltöltött néhány nap jó alapot ad, hogy valóban az Úrra figyelve kezdjék és éljék meg az új iskolaévet.2013-09-02

Egyetemista tábor

Teleki Blanka

Őszintén be kell vallanom, hogy fájó szívvel mondtam le a gólyatáborról, hiszen úgy gondoltam, hogy ki fogok maradni valamiből, ha nem veszek részt az össznépi beavató szertartáson. Aztán megérkeztem a 2013. augusztus 28-31. között a Martineum Felnőttképző Akadémia megrendezett katolikus egyetemista táborba, ahol kételyeim napról-napra oszlottak szét. 

   Az első napot a szervezők az ismerkedésre szánták. Nem csak egymás nevét és tevékenységeit próbáltuk memorizálni, de a saját tulajdonságainktól a nagyobb csoportok közös vonásai felé haladva kerestük a helyünket a közösségben. A tábor egyik legmaradandóbb élménye a Teleshop volt, ahol a csapatok maximálisan bemutathatták kreativitásukat.
   Másnap a hangsúly a lélekre került. A szentmise, elmélkedés, csoportos beszélgetések a másik embert új oldaláról mutatták be: ki hogyan éli meg a hitét, miként kommunikál Istennel, stb. Megosztottuk egymással élményeinket. A gondolatok elindításában Gábor atya volt segítségünkre, aki humorával, és őszinteségével lehengerelte a csapatot. A napot a Szentségimádás koronázta meg.

   Pénteken került sor „állóképességünk felmérésére”. Kezdetként a Püspöki Palotában gyönyörködhettünk. A városismereti vetélkedő során Szombathely látványosságairól tudtunk meg háttér információkat. A felsőbbévesek bemutatták nekünk az összes létező szakot és termet, ahová csak tévedhetünk. Miután ebédkor feltöltekeztünk munícióval, először az eszünket (Egy perc és nyersz!), majd a testünket dolgoztattuk meg (méta).  A fülünkre és a képzelőerőnkre volt szükség, hogy átéljük a Feltámadás víziói a zenében című előadást. Majd a latin életérzésbe kóstolhattunk bele az Intermezzo Latin Klubnak köszönhetően. Késő estig roptuk. 
   A búcsúzás napján sem a könnyeké volt a szerep, hiszen tudtuk, hogy a közösség számára ez a kezdet. Összeszedtük hát, hogy ki mit élt át az elmúlt napokban, és hálát adtunk azért, hogy itt voltunk, és együtt lehettünk.2013-08-30

Elindult a martineum.hu

Kedves Olvasó!

Köszöntjük megújult honlapunkon!

A természetben is megfigyelhetjük a változást, ez intézményünket sem kerüli el, így egy új designnal rendelkező, frissített honlapot készítettünk a könnyebb, gyorsabb tájékozódás érdekében, valamint új funkciókkal is bővítettük eddigi kínálatunkat.

Reméljük elnyeri tetszését, hasznos böngészést kívánunk!

Martineum Felnőttképző Akadémia dolgozói2013-08-30

Önkéntesek képzése Csíksomlyón

Kovács Erika

2013. augusztus 29. és szeptember 1. között lezajlott az Önkéntesek képzése című 100 órás tanfolyam első része Csíksomlyón. A hazai, valamint erdélyi résztvevők megismerték egymás országának önkéntességi gyakorlatát,  etikai ismereteket, konfliktuskezelési gyakorlatokat sajátítottak el.

30 órás gyakorlatukat november 6-ig kell teljesíteniük, a képzés második 35 órája a Martineum Felnőttképző Akadémián november 7-10 között fog lezajlani.

A képzés az Új Széchenyi Terv TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0041 kódszámú, Határon átívelő fejlesztés szakképzés és felnőttképzés területén című pályázatából valósul meg.0000-00-00

II. NYÁRI NÉPMESEEGYETEM

Idén ismét Népmeseegyetem a Martineum Felnőttképző Akadémián. A tavalyi nyitott tanfolyamot a nagy érdeklődésre való tekintettel megismételjük. A három napos találkozón a résztvevők alapismereteket szereznek a hagyományos műveltségről, s annak egyik meghatározó eleméről, a népmeséről, mégpedig három különböző oldalról. Az első napon a néprajz és a folklorisztika, a második napon a pedagógia, a harmadik napon a pszichológia szempontjából vizsgálják meg a népmese helyét-szerepét letűnt korokban és napjainkban. A kurzust dr. Boldizsár Ildikó mesekutató, meseterapeuta tartja. A Nyári Meseegyetemen való részvétel semmilyen előképzettséget, gyakorlottságot nem igényel, minden érdeklődőt szeretettel várunk! A tanfolyam NEM AKKREDITÁLT képzés. Szállás a helyszínen igénybe vehető!


Csatolt állományok: 1.-Tajekoztato-2016.docx | 0000-00-00

Pedagógusok lelkigyakorlata

Kissné Takács Eszter

Június 21-23. között rendezték meg az idei nyári lelkigyakorlatot a katolikus iskolák pedagógusai számára a Martineum Felnőttképző Akadémián.    

A lelkigyakorlatot Heiter Róbert Gottfried atya vezette.

Gottfried atya a keresztény irodalom feltámadás szimbólumaként is megjelenő Főnixet választotta a lelkigyakorlat mottójául. Elmélkedéseiben olyan igazságokhoz vezetett el bennünket, amelyeket személyes életünkben és pedagógusi hivatásunk gyakorlása során is alkalmazhatunk. Mindannyiunkat lenyűgözött atya hatalmas műveltsége, közvetlensége, humora, őszintesége és embersége.

Az előadások között lehetőség volt csendben gondolkodni, imádkozni, szentgyónást végezni. A szentségimádások, a szentmisék, a személyes beszélgetések további segítséget jelentettek, hogy választ találjunk a lelkigyakorlat alatt felvetődött kérdésekre. A lelki programok mellett helyett kapott a kötetlen beszélgetés, a játék, a vidámság is. Jó volt együtt lenni és megtapasztalni a közösség örömét.

Ebben a néhány napban, valóban együtt gondolkodva, sikerült közelebb kerülnünk Istenhez, egymáshoz és önmagunkhoz, így segítve a mindennapokban az Isten Országát valósággá szeretni. A résztvevők a tanév végi fáradtságuk ellenére magukkal hozták nyitottságukat, pozitív hozzáállásukat és kíváncsiságukat is. A záró beszélgetésen megfogalmazódott, hogy a lelkigyakorlat valóban áldás volt, testi-lelki feltöltődést jelentett minden résztvevő számára.

„Reméljük, hogy mindnyájunk egyedi, saját tüze, - kinek parazsa, kinek lángolása - segít elégetni a velünk hurcolt és ránk tapadt salakot, hogy időről-időre megújulva, a Szeretet Lelkének tüzében edződve, tudjuk vállalni az élethivatásunkkal járó szüntelen újrakezdés inspirálta megújulást, a  lélek szüntelen fiatalságát.”(Gottfried atya)További hírek:

------------------------------