Házaspárok lelkigyakorlata

Június 30. – július 2. között Házaspárok lelkigyakorlatán vettünk részt a Martineum Felnőttképző Akadémián, Szombathelyen.

Izgatottan, kíváncsisággal telve érkeztünk Budapestről. A lelkigyakorlatot vezető barátságos atyák, Haller László plébános és Demeter István diakónus, illetve a rész vevő kedves házaspárok megkönnyítették a beilleszkedésünket. 

Elmélkedések és játékos feladatok sora váltotta egymást. Ezek együttesen segítettek, hogy gondolatainkat, megélt tapasztalatainkat könnyedén és felszabadultan mi is megosszuk a csoportban, s hogy eddig esetleg ki sem mondott kérdéseket is megfogalmazzunk társunk felé. Erre jó lehetőség volt például a tervezett “Randi-idő”, amely “visszavitt” bennünket a megismerkedésünk hangulatába. Ugyanakkor sok vidám percet szerzett a “ki tud többet a párjáról” játék is, ami László és István atya vezényletével zajlott. 

Fontos volt számunkra, hogy a hétvége során a szeretetnyelvek szerepe, sikeres alkalmazása, illetve a párkapcsolati mélységek és magasságok is kiemelésre kerültek. 

A Szentírás és a II. Vatikáni Zsinat iránymutatásának részletes elemzése épp úgy, mint a páros beszélgetések, megosztások, házassági tanúságtételek hozzájárultak ahhoz, hogy a házasságról, mint szentségről a maga mélységében gondolkodjunk, és értékeljük azt az életünkben. 

Talán a zárómisét emelnénk még ki, hisz oly felemelő volt, hogy újra megerősödhettünk házassági fogadalmunkban. 

Isten áldását kérjük, hogy mások is részesülhessenek hasonló lelkigyakorlatokban, ahol lelki megújulásban fonhatják szorosabbra házassági köteléküket.

A program a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.

Nemes József és Andrea