Hitoktatók lelkigyakorlata

 

2022. július 11-14. között a szombathelyi Martineum Felnőttképző Akadémia adott otthont az egyházmegyei hitoktatók lelkigyakorlatának, mely Dr. Kürnyek Róbert pasztorális helynök, iskolalelkész vezetésével zajlott. E négy nap a testi-lelki töltődés idejét jelentette számunkra, hiszen az elmélkedéseken túl sokféle lelki program kapott helyet a programban. A szentmisék, rózsafüzér ima, keresztút, film, csendes imádság és a szentírásolvasás mellett belefért a programba egy-egy jóízű esti séta és sok-sok kötetlen beszélgetés is.

A négynapos lelki esemény vezérfonalát az az alapigazság adta: az imádság által eljuthatok önmagam megismeréséhez. Az imádságban szívem Isten felé fordul, szemlélem Őt, az Ő fényében ráláthatok, milyen is vagyok, ki is vagyok én. Róbert atya különleges lépcsőfokokon vezetett végig, egy lelki utat jártunk közösen, mely fokról-fokra nagyobb magasságokba emelt: ember vagyok; hívő, keresztény ember vagyok; keresztény tanító ember vagyok. Az elmélkedések egyre világosabb választ adtak arra a kérdésre, miként lehet keresztény tanítónak lenni Isten szándéka szerint. Jézus, a tanító példáját szemlélve valóban rátekinthettünk önmagunkra: kialakítottuk-e gyakorlatunkban a jézusi pedagógiát. Robi atya elmélkedései impulzust adtak, szüntelen tegyük fel a kérdést, mit tenne Jézus az adott helyzetben. A hittantanítás nem más, mint Krisztus példáját, tanítását alkalmazni a saját életünkben, ily módon vezetni a ránkbízottakat. A hittantanítás mindig lelki esemény, mert valójában személyiségformálás, melyben legfőbb eszközünk a saját személyiségünk. Ezért is fontos a tanító Jézus példáját követni. Ha készek vagyunk önmagunkon munkálkodni, akkor a jót szabadon, örömmel és könnyedén meg tudjuk tenni.

A lelkigyakorlatról hivatásunkban megerősödve, közösségi élményekkel gazdagodva térhettünk haza. Hálát adunk a Jóistennek és lelki vezetőnknek a tartalmas négy napért. Bízunk abban, hogy munkánk során kamatoztatni tudjuk az itt kapott kegyelmeket.