Beléptető
Köszöntjük a Martineum FElnőttképző Akadémián!

Köszöntjük a Martineum Felnőttképző Akadémia honlapján!


Szórólap letöltése! Az 1989-es rendszerváltás tájékán merült fel az igény, hogy a felnőttképzéssel foglalkozó szakképző intézmények mellett legyen általános felnőttképzéssel foglalkozó is, hiszen az embernek nem csupán szakmai ismeretekre, hanem az életminőség kialakításában, a különböző élethelyzetekben és állapotokban az eligazodást segítő tájékozódási pontokra is szüksége van. Ezt elősegítendő alapította meg Dr. Konkoly István szombathelyi püspök 1992. november 11-én a Katolikus Továbbképző Intézetet. Ezt az elnevezést az alapító 2001. január 15-ével Martineum Felnőttképző Akadémiára változtatta. Az Intézet alapításának fontosságát megértve, kitűzött céljait magukénak érezve nagylelkű adományaikkal támogatták: Báró H. H. Thyssen-Bornemissza, Bécsi Érseki Főegyházmegye, Eisenstadti Egyházmegye, Esterházy De Galántha Melinda hercegnő, Europaischer Hilfsfonds, Ferences Nővérek Siessen-i Kolostora, Graz-Seckau-i Egyházmegye, Károly Württemberg Királyi herceg, Kirche in Not, Kölni Főegyházmegye, Müncheni Érseki Egyházmegye, Pallavicini Őrgrófi család, Pallavicino Genova-i Hercegi család, Rottenburg-Stuttgart-i Egyházmegye, Szuverén Máltai Lovagrend Osztrák Nagyperjelsége, Styria Kiadó, Szombathelyi Egyházmegye, Waldburg zu Zeil György herceg.


Az Akadémia fennállásának elmúlt 25 évében sajátos fejlődésen ment keresztül. A kezdeti, szinte csak egyházi jellegű programok után egyre nyitottabbá vált a társadalom számos kérdése iránt. Kínálatában egyre inkább helyet kaptak egyrészt a családi életet segítő, másrészt a társadalmi életben való eligazodást nyújtó programok. Intézményünk nem igényeket akar kielégíteni, hanem igényeket kíván teremteni. Érték teremtő- és közvetítő kívánt és kíván lenni mindig. Célunk a regionalitás, mely egyben eszköz is ahhoz, hogy kapcsolati tőkénket, ismertségünket növeljük és egyházmegyénken túl régiónk számára is szellemi központtá váljunk.

A Martineum Felnőttképző Akadémia keresztény érték mentén szervezi programjait, koordinálja működését alapító okiratának szellemében. Akadémiánk egyházi alapítású intézmény, mégis nyitott minden jó kezdeményezés felé. Célkitűzéseink között fontos szerepet játszik a párbeszéd a különböző vallásokhoz és felekezetekhez tartozók között. Ennek szellemében hirdetünk fórumokat különböző politikai és világnézetet vallók között is. A bennünk körülvevő képzési paletta ismeretében tudatosan kívánjuk képzéseinkkel az általános felnőttképzés jelentőségét hangsúlyozni, illetve az ezen területen megmutatkozó, képzési kínálatban egyértelműen jelentkező - országos jelenségként is értelmezhető - deficitet pótolni. Tesszük ezt nem csak egyfajta hiánypótlás gyanánt, de a nyugat-európai trendek figyelembevételének szándékával is.