A Theolingua államilag elismert, háromfokozatú, kétnyelvű egyházi szaknyelvi vizsga, mely angol, német és olasz nyelvekből tehető le 2012. december 1. óta Szombathelyen intézményünkben is. Az állami elismertség (akkreditáció) azt jelenti, hogy a Theolingua vizsgabizonyítvány birtokosa ugyanolyan előjogokat és előnyöket élvez, mint azok, akik más, államilag elismert általános vagy szaknyelvi vizsgát tettek. Ezek közül a legfontosabbak – a nyelvtudáson kívül – a felsőfokú intézményekbe való jelentkezés pontszámának emelése, a diploma (illetve a PhD) feltételének teljesítése és a nyelvpótlék-jogosultság megszerzése.

A fentieket alátámasztó néhány jogszabályi hely: az államilag elismertségről 1.§, az általános és szaknyelvi bizonyítványok viszonyáról, a diplomához szükséges államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáról (62.§(1)). A Theolingua egyházi szaknyelvi anyaggal bővített kétnyelvű nyelvvizsga a vizsgázók tudását, nyelvi készségeit három szinten – alap-, közép- és felsőfokon – méri, az Európai Unióban használatos B1, B2 és C1 szintnek megfelelően. A vizsgafeladatok típusa és terjedelme igazodik az adott szint követelményrendszeréhez, és tükrözi a fent említett három szinten elvárt nyelvi készségeket. A vizsga menete Az írásbeli feladatok esetében alapfokon nem kell magyarról idegen nyelvre, valamint idegen nyelvről magyarra fordítani, és nincs teszt sem, mivel úgy ítéltük meg, hogy az ilyen feladatok megoldása indokolatlan nehézséget okozhat alapfokú vizsgázóinknak, s nem illeszkedne a már elsajátított nyelvi készségeikhez. Van viszont olvasott szöveg értése magyar nyelvű feladatlappal, és idegen nyelvű szöveg összefoglalása magyarul. Ugyancsak része az írásbeli alapfokú vizsgának a levélírási feladat, de itt a vizsgázónak mindössze egy egyszerű, köznapi szituációkban gyakrabban előforduló kommunikációs helyzetet kell megoldania. Középfokon az olvasott szöveg értésén túl már van fordítási feladat idegen nyelvről magyarra, de a magyar nyelvű szöveget nem kell fordítani, hanem össze kell foglalni az adott nyelven. Végül kisebb fogalmazást is kell írni megadott szempontok alapján. Felsőfokon van teszt, és a fordítási-, illetve szövegösszefoglalási feladat mellett a levél–fogalmazást felváltja az esszé jellegű szöveg alkotása, mely a szövegalkotás magasabb és bonyolultabb szintjét kívánja meg a vizsgázótól, a középfoknál hosszabb terjedelemben. A vizsgázók nyelvtani felkészültségét külön nyelvtani teszttel nem vizsgáljuk, a nyelvhelyesség csupán az egyik értékelési szempont a szövegösszefoglalási és a fogalmazási feladatban. A vizsga szóbeli részében mindhárom szinten szerepel hallás utáni értés gépi hang alapján. Alap- és középfokon ezt követi a beszélgetés személyes témákról, beszélgetés kép alapján, valamint a helyzetmegoldás (szituáció) feladat. Középfokon a vizsgázónak magasabb szinten, igényesebben és komplexebb módon kell megfogalmaznia mondandóját. Példa: alapfokon a vizsgázónak csak a képet kell leírnia, középfokon már elvárjuk, hogy önállóan fejtse ki gondolatait a képhez kapcsolódó témáról. Felsőfokon a vizsgázó a szakmai témájú beszélgetést követően két szakmai téma közül választ, és az egyiket részletesen ki kell fejtenie.

Új feladattípusként jelentkezik felsőfokon a szóbeli vizsgán felolvasott magyar nyelvű szöveg összefoglalása az adott idegen nyelven. A vizsgarendszerben részvizsga-bizonyítvány is szerezhető. A szóbeli és az írásbeli vizsga külön-külön, eltérő időpontban is letehető. Bármely más – általános – nyelvvizsga részvizsgája (szóbeli vagy írásbeli) párosítható a Theolingua szaknyelvi vizsgával, tehát letehető pl. a sikeres ITK írásbeli után Theolingua szóbeli, és a kettő együtt kiadja a komplex (C típusú) nyelvvizsgát. Online jelentkezéshez kattintson ide!

www.theolingua.hu